Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

 

Ondernemersopleiding busbedrijf.

Voor alle modules doet u examen bij divisie CCV van het CBR: 

Financieel management - schriftelijk

Calculatie - schriftelijk

Bedrijfsmanagement - online

Personeelsmanagement - online

Wegvervoer bus - online

Internationaal bus - online


Voor informatie over ontheffingen, de organisatie van het examen en actuele examenprijzen kunt U terecht bij de divisie CCV van het CBR.

Inleiding:

Als men busondernemer wil worden heeft men een vergunning nodig. Deze vergunning wordt verstrekt als de toekomstige ondernemer voldoet aan de eisen vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

 

Vakbekwaamheid (getuigschrift vakbekwaamheid ondernemer beroepspersonenvervoer met autobussen)

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u voldoen aan het getuigschrift vakbekwaamheid ondernemer beroeps personenvervoer met autobussen. U heeft het getuigschrift nodig om een vestigingsvergunning aan te vragen bij de KIWA. Het getuigschrift kunt u alleen bij CCV behalen. U moet hiervoor slagen voor een zestal examens (modules)

Opleidingsnaam:

Ondernemersopleiding busvervoer.

 

Opleidingsinhoud:

Alle doelgroepen doen examen in 4 "uitwisselbare" basismodules te weten:

1. Financieel Management

2. Calculatie

3. Bedrijfsmanagement

4. Personeelsmanagement

Naast deze basismodules moet u twee specifieke modules doen:

5. Wegvervoer Bus en internationaal Bus. Deze module levert in combinatie met de 4 basis modules het getuigschrift Vakbekwaamheid ondernemers beroepspersonenvervoer met autobussen.

Frequentie

2 maal per jaar : september en januari

Duur

12 zaterdagen of 12 avonden

Opleidingsplaats

Boxmeer en op locatie (afhankelijk van aanmeldingen)

Opleidingstijden

zaterdag 09.00 tot 12.00 uur

dinsdag  19.30 tot 22.30 uur

donderdag 19.30 tot 22.30 uur

Soort examen


Opleidingsgarantie

De docenten streven er naar, dat elke kandidaat slaagt op het eerste examen. Mocht het door wat voor omstandigheden zo zijn dat de kandidaat een herexamen heeft, dan bieden wij de mogelijkheid om dat gedeelte van de opleiding gratis opnieuw te volgen.

Elke kandidaat mag 1 maal gebruik maken van deze opleidingsgarantie!

Opleidingskosten.

Prijzen per losse module:

Financieel management € 420,-
Calculatie € 360,-
Bedrijfsmanagement € 360,-
Personeelsmanagement € 360,-
Wegvervoer bus € 600,-
Internationaal bus€ 500,- 

Indien U alle modules tegelijk doet dan bedragen de totale kosten van de complete opleiding € 2400,- Inclusief lesmateriaal en BTW, exclusief examenkosten (€ 635).


Startmoment:

Al onze opleidingen starten op een zodanig gekozen datum, dat de opleiding direct aansluit op het examen.

 

terug