Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

 

Ondernemersopleiding transportbedrijf.

 

Inleiding:

Als men transportondernemer wil worden heeft men een Eurovergunning nodig. Deze vergunning wordt verstrekt als de toekomstige ondernemer voldoet aan de eisen vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

 

Vakbekwaamheid (ondernemersdiploma goederenvervoer):

Om voor een Eurovergunning in aanmerking te komen moet u in het bezit zijn van het
Eurogetuigschrift. Hiervoor dient u een zestal examens (modules) af te leggen.
Zodra u alle modules heeft behaald ontvangt u het Eurogetuigschrift.
Hiermee kunt u een vergunning aanvragen bij het NIWO

 

Opleidingsnaam.

Ondernemersopleiding Goederenvervoer.

 

Opleidingsinhoud:

Alle doelgroepen (goederenvervoer, vervoer per taxi en vervoer per bus) doen examen in 4 "uitwisselbare" basismodules te weten:

1.Financieel Management

2.Calculatie

3.Bedrijfsmanagement

4.Personeelsmanagement

Naast deze basismodules moet men een beroepsspecifieke module doen.

Voor Goederenvervoer:

5. Voor goederenvervoer zijn de beroepsspecifieke modules wegvervoer goederen en internationaal goederen. Deze modules leveren in combinatie met de vier basismodules het Eurogetuigschrift. Hiermee kunt u een Eurovergunning aanvragen bij het NIWO. 

Frequentie

2 maal per jaar : september en januari

Duur

12 zaterdagen of 12 avonden

Opleidingsplaats

Boxmeer en op locatie (afhankelijk van aanmeldingen)

Opleidingstijden

zaterdag 09.00 tot 12.00 uur

dinsdag  19.30 tot 22.30 uur

donderdag 19.30 tot 22.30 uur

Soort examen


Voor alle modules doet u examen bij divisie CCV van het CBR: 

Financieel management - schriftelijk

Calculatie - schriftelijk

Bedrijfsmanagement - online

Personeelsmanagement - online

Wegvervoer - online

Internationaal goederenvervoer - online


Voor informatie over ontheffingen, de organisatie van het examen en actuele examenprijzen kunt U terecht bij de divisie CCV van het CBR.

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Goede beheersing van de Nederlandse taal

Opleidingsgarantie

De docenten streven er naar, dat elke kandidaat slaagt op het eerste examen. Mocht het door wat voor omstandigheden zo zijn dat de kandidaat een herexamen heeft, dan bieden wij de mogelijkheid om dat gedeelte van de opleiding gratis opnieuw te volgen.

Elke kandidaat mag 1 maal gebruik maken van deze opleidingsgarantie!

Opleidingskosten.

Prijzen per losse module:

Financieel management € 420,-
Calculatie € 360,-
Bedrijfsmanagement € 360,-
Personeelsmanagement € 360,-
Wegvervoer goederen € 600,-
Internationaal vervoer € 500,-

 

Indien U alle modules tegelijk doet dan bedragen de totale kosten van de complete opleiding  € 2400,- inclusief lesmateriaal en BTW, exclusief examenkosten(€ 652,-).


Startmoment:

De opleiding start op een zodanig gekozen datum, dat deze direct aansluit op het examen.

 

terug