Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

 

School voor training en opleiding voor verkeer en transport

Voor het verzorgen van verkeer- en transportonderwijs maakt RVVO gebruik van klaslokalen in schoolgebouwen op diverse plaatsen in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

Reeds vanaf 1985 verzorgen wij de opleidingen en trainingen voor de verkeer- en transportbranche.

Voor het verzorgen van de lessen maken wij deels gebruik van in eigen beheer ontwikkelde leerboeken, die geheel op het examen zijn afgestemd.

Veel van de mensen die in de transport werkzaam zijn, zijn vanuit een ander vakgebied hierin terecht gekomen. Zo hebben, naast vele jongeren, ook veel oudere werknemers, herintreders en anderstaligen kans gezien om bij ons het vereiste diploma voor chauffeur of ondernemer (vrachtauto, bus of taxi) te behalen en bekleden hiermee inmiddels een nieuwe functie.

Wij staan garant voor een goede studiebegeleiding. Wij hebben regelmatig cursisten, die weinig studie-ervaring bezitten en toch kans zien hun diploma te behalen. Teneinde de studiebegeleiding zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren testen wij regelmatig de vordering van de cursist. Bovendien blijkt in de praktijk, dat een klassikale, mondelinge opleiding de cursisten beter stimuleert om het gewenste diploma te behalen. Het aantal afvallers is dan ook beduidend minder, dan bij de schriftelijke opleidingen.

Om te kunnen starten in de transportbranche is het bezit van chauffeursdiploma of ondernemersvakdiploma wettelijk verplicht gesteld.

Omdat er momenteel een tekort is aan chauffeurs is het vinden van werk in deze branche niet zo moeilijk. Het diplomabezit blijft dus noodzakelijk. Het diplomabezit ondernemer kan je loopbaankoers bepalen.