Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

Herhalingstoets ADR Certificaat.

 

Het ADR-certificaat is 5 jaar geldig. De geldigheid kan verlengd worden door met goed gevolg een herhalingstoets af te leggen. Deze moet zijn afgelegd in het jaar voordat de geldigheid van het oude certificaat verloopt.

 

Examenvorm: Mondeling 20 minuten en schriftelijk 15 meerkeuzevragen.

Toelatingseis:  Geldig ADR-certificaat.

 

Kosten basis en tank:   375,--

 

terug