Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

HET ADR Diploma Vervoer gevaarlijke goederen.

 

Het vervoer van gevaarlijke goederen stelt bijzondere eisen aan de chauffeur, met name op het gebied van milieu en veiligheid. Hierdoor wordt van degenen die met gevaarlijke goederen omgaan en ze vervoeren een bijzondere kennis vereist. Ze moeten in het bezit zijn van een ADR-diploma. De opleiding voor dit examen moet worden gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut.

De docenten van de RVVO zijn meesters in opleidingen .

 

DOELGROEP.

De vakbekwaamheidverplichting voor chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren is vastgelegd in een internationale overeenkomst , het zgn. ADR -verdrag. Op grond van dit verdrag moeten chauffeurs in deze branche in het bezit zijn van een ADR -certificaat.Het certificaat voldoet aan de maatstaven van de Europese Unie.

 

DOEL VAN DEZE CURSUS.

De chauffeur die gevaarlijke goederen vervoerd, de kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke goederen  alsmede de eigenschappen en de  gevaren van de verschillende klassen  eigen te maken. Ook moet de chauffeur weten hoe te handelen in alle mogelijke situaties en hoe hij moet optreden bij calamiteiten.

 

INHOUD EN OPZET VAN DE CURSUS.

Alle chauffeur die gevaarlijke goederen vervoeren moeten in het bezit zijn van het basiscertificaat.(stukgoed).

 

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Wetgeving gevaarlijke goederen, regels vervoer gevaarlijke goederen, toezicht en opsporing, documenten bij vervoer, gevaarseigenschappen, gevarenklassen,verpakking gevaarlijke goederen, bescherming milieu, veiligheidsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, brand en brandbestrijding, voorkomen van ongevallen en bestrijding gevolgen, etikettering, kenmerking voertuigen,vrijgestelde hoeveelheden, voertuiguitrusting, samenlading, laden,rijden en lossen, aansprakelijkheid,gecombineerd vervoer.

 

DE LEERSTOF IS VOLLEDIG AFGESTEMD OP DE EXAMENEISEN.

 

EXAMEN BASIS.

Toelatingseis        : Goede beheersing van de Nederlandse taal.                                                     

 

Examenvorm       : Een schriftelijk deel (25 meerkeuzevragen) en

                              een mondeling deel 30 minuten

                              Beiden moeten binnen 1 jaar worden behaald.

Geldigheid           : 5 jaar.

                                                                      

CURSUSINFORMATIE.

Cursusduur            42 uren verdeeld over 6 zaterdagen/14 avonden.

Cursuslocatie        Haps/Boxmeer of op locatie.

Deelnemers           7/10.

Startdatum             januari/mei/september.

 

KOSTEN.

Cursusprijs                                   :    540,=

Leermiddelen                               :      45,50

Examen                                        :    120,50

                                                   ==========

Totaal :                                              706,--

 

De opleiding is vrijgesteld van BTW.  

 

terug