Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

 

 RIJ-INSTRUCTIE.

                                                               Categorie B.

 

Hedendaagse rij-instruct(eurs) trices moeten  vakkundig getrainde leermeesters in het verkeer zijn. De Wet Rijonderricht Motorrijtuigen stelt deze eisen om de kwaliteit van de rij-instructieopleiding op een hoog niveau te brengen. Beter opleiden draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Het accent betreft zowel vakinhoudelijke kennis als de onderwijskundige bekwaamheden van de instructeur. De kern is hierbij komen te liggen op:

-         sociaal en verantwoord verkeersgedrag

-         mentaliteitsvorming

-         inzicht in verkeersrisico’s

-         het samenspel tussen verkeersdeelnemers

 

De instructiebevoegdheid, aantoonbaar door een certificaat, wordt beperkt tot een periode van vijf jaar. Na afloop hiervan moet de certificaathouder, om zijn bevoegdheid te behouden ,met goed gevolg een applicatietoets afleggen, waarna zijn bevoegdheid met een periode van vijf jaar wordt verlengd.

 

DOELGROEP.

Deze opleiding is bestemd voor diegene die als rij-instructeur in loondienst of als zelfstandige rijschoolhouder wil gaan werken.

Om tot de opleiding toegelaten te worden moet de kandidaat in het bezit zijn van een MAVO-LBO- ,VBO-, IBO-, of gelijkgesteld diploma en een geldig rijbewijs B.

 

DOEL VAN DE OPLEIDING.

De opleiding is gebaseerd op het verkrijgen van vakmensen die bekend moeten zijn met de functie en de werking van een auto, met het verkeer en de verkeerswetgeving. Daarnaast wordt van een goede instruct(eur) rice verwacht dat hij/zij in staat is aan een  ander, op de juiste manier les te kunnen geven. Aan het eind van de opleiding moet hij/zij  in staat zijn om zowel praktische- en theoretische verkeerslessen te geven.

 

INHOUD EN OPZET VAN DE OPLEIDING.

In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

DEEL I- A  = INHOUDSDESKUNDIGHEID.

Bestaande uit de volgende vakken:

- Wet- en regelkennis.

- RVV 1990.

- Theorie van de verkeerstaak.

- Verkeersveiligheid.

- Andere verkeersdeelnemers.

- Milieu, mobiliteit en verkeersdoorstroming.

- Voertuigkennis en preventief onderhoud.

 

DEEL I- B  = ONDERWIJSDESKUNDIGHEID.

Met hierin de volgende onderwerpen:

- Instructie en begeleiding van leerlingen

- Leerlingverschillen

- Beoordeling van leerresultaten

- Didactische hulpmiddelen

 

                                                   

DEEL I- C = VOERTUIG EN VERKEERSBEHEERSING.

Met hierin de volgende onderwerpen:

- Verkeersinzicht

- Voorbereidingshandelingen en voertuigcontrole

- Verkeershandelingen en bijzondere verrichtingen     

 

* EHBO.(certificaat kernvaardigheden eerste hulp).

* Noodmanoeuvres. (slipcursus via slipschool)

                 

DEEL II  =  HET GEVEN VAN EEN THEORETISCHE EN EEN PRAKTISCHE LES.

 

 

DE LEERSTOF IS VOLLEDIG AFGESTEMD OP DE EXAMENEISEN.

 

EXAMEN.

 

Het examen deel I-A omvat: - 80 meerkeuzevragen via pc dan wel schriftelijk.

                                            Duur: 100 minuten.

Het examen deel I-B  omvat: - 80 meerkeuzevragen via pc dan wel schriftelijk. 

                                            Duur: 100 minuten.

Het examen deel I-C omvat:  - Verkeersinzicht via pc dan wel schriftelijk 

                                             aan de hand van foto’s

                                           - Duur: 30 minuten         

                                           - Duur rijproef:  60 minuten

 

Het examen deel II omvat:

* Het geven van een theorieles van  60 minuten .

* Het geven van een praktijkles van 60 minuten.

   (kandidaat moet zelf pseudo-leerlingen meenemen).

 

OPLEIDINGSINFORMATIE.

Wijze             : Mondeling.

Mogelijkheden: zaterdag/avond.

Opleidingsduur    : Ongeveer 12 maanden

Opleidingslokatie : Afhankelijk van aanmelding op lokatie.

Deelnemers    : 7/12.

Startdatum      : januari en september.

 

KOSTEN.

Opleidingskosten, Examens, EHBO(kernvaardigheden), Slipcursus, Certificaten.

Totaal        :    6500,=

 

terug