Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

Vakbekwaamheid voor de buschauffeur.

 

De laatste jaren groeit het busvervoer sterk. Steeds meer reizen in binnen- en buitenland worden per bus ondernomen. Met het groter worden van de reisafstanden worden de bussen gecompliceerder en duurder. Dit vraagt veel van de chauffeur. Deze is niet alleen verantwoordelijk voor het voertuig en de reis, maar ook voor het wel en wee van de passagiers. Meer en meer treedt hij op als een soort reisleider die met kennis van zaken ter plekke dingen moet kunnen organiseren. De vakbekwaamheid busschauffeur is het bewijs dat hij op die taak is voorbereidt. Als deze vakbekwaamheid snel en gedegen moet worden gehaald is doelbewust studeren bij de RVVO de juiste start. 

 

DOELGROEP.

Als u beroepsmatig wilt rijden met een motorrijtuig ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daarbij niet begrepen, moet de bestuurder in het bezit zijn van de vakbekwaamheid voor de buschauffeur. Deze wordt door een vermelding(code 95) op het rijbewijs kenbaar gemaakt.

 

DOEL VAN DE OPLEIDING.

De chauffeurs moeten niet alleen veilig en met verkeersinzicht aan het verkeer deelnemen, maar zij moeten ook beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Andere belangrijke onderwerpen zijn schadepreventie en kosten/milieubewust rijden.

Deze opleiding is toegespitst op kennis  van verkeersregels, op veiligheid en inzicht gerichte kennis van voertuigtechniek en nationale-  en internationale administratieve voorschriften  die gelden voor de buschauffeur.

 

INHOUD EN OPZET VAN DE OPLEIDING.

In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:  

Deel 1 - RV1: Verkeersregels en techniek specifiek voor bussen

Deel 2 - V2D: De administratieve zaken met betrekking tot de verschillende                               soorten bussen.

Deel 3 - V3D: Cases: Theorie en praktijk te verbinden. De theorie krijgt hierdoor                                   meer betekenis.DE LEERSTOF IS VOLLEDIG AFGESTEMD OP DE EXAMENEISEN.

 

EXAMEN.

Het examen wordt afgenomen door het CBR(divisie CCV).
Als u de code vakbekwaamheid 95 op het rijbewijs wilt behalen dan ziet het examentraject er als volgt uit.

Deel 1 : Verkeer en techniek

Deel 2 : Administratie

Deel 3 : Administratie(cases)

Praktijkexamen D

Praktische toets

Toets besloten terrein of simulator

Examenvorm schriftelijk:

RV1 en V2D: 50 meerkeuzevragen.

V3D: 3 cases elk 15 gesloten vragen. Slagingsnorm 80%

Geldigheid: alle delen 2 jaar


Toelatingseis:
minimaal 17 jaar


Het praktijkexamen kunt u afleggen als u de theorie examendelen deel 1 en deel 2 hebt behaald.

Het theorie deel 3, de Praktische toets en de Toets besloten terrein of simulator mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd. 

Praktijkexamens:

Praktijk D : 85 minuten, uitslag 3 jaar geldig. Leeftijd 18 jaar.

Praktijktoets en Toets besloten terrein of simulator : 30 minuten, uitslag 2 jaar geldig.

Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van bovenstaande examens en praktijktoetsen dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs D met code vakbekwaamheid.

 

OPLEIDINGSINFORMATIE.

Opleidingsduur    : 18 avonden. Verspreid over 9 of 18 achtereenvolgende weken.

Opleidingslokatie: Afhankelijk van aanmelding op lokatie of in Haps/Boxmeer.

Deelnemers   : 7/12 personen.

Startdata      : januari/mei/september.

 

Kosten per module 

  verkeer en techniek administratie en cases
opleiding € 475,- € 425,-
examen €  70,- € 140,-
lesmateriaal €  85,- €  60,-
TOTAAL€ 630,-€ 625,-

  

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Termijnbetaling is mogelijk

 

terug