Regionale Verkeers- en Vervoers Opleidingen

De meest gunstige route naar een succesvolle opleiding


 

 

Vakbekwaamheid voor de vrachtautochauffeur.

 

Door de groeiende complexiteit van het nationale en internationale verkeer zijn de eisen van vakbekwaamheid waaraan beroepschauffeurs vandaag de dag moeten voldoen hoog. Het kwaliteitsniveau is niet alleen van belang voor de verkeers -veiligheid maar ook voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en de transportbedrijven. Om aan deze hoge  eisen te voldoen is uw chauffeursopleiding bij de RVVO een start in de juiste richting. En een CCV-diploma is het bewijs van deze vakbekwaamheid.

 

DOELGROEP.

Aan hen die voor hun beroep een voertuig van categorie C (ledige massa en laadvermogen meer dan 3.500kg) willen besturen hebben de code vakbekwaamheid (code 95) op het rijbewijs nodig.

 

DOEL VAN DE OPLEIDING.

Beroepschauffeurs de kennis van verkeersregels, de op veiligheid en inzicht gerichte kennis van voertuigtechniek alsmede nationale en internationale administratieve voorschriften  eigen te maken om deze in de praktijk te kunnen toepassen.

 

INHOUD EN OPZET VAN DE OPLEIDING.

Als u code 95 (vakbekwaamheid) op het rijbewijs wilt behalen dan ziet uw opleiding er als volgt uit:

 

THEORIE: 

Deel 1 - RV1: Verkeersregels en techniek specifiek voor vrachtauto’ s.

Deel 2 - V2C: Administratieve afhandeling van lading en vervoersdocumenten

Deel 3 - V3C: Administratie (cases)

  

DE LEERSTOF IS VOLLEDIG AFGESTEMD OP DE EXAMENEISEN .

 

HET EXAMEN.

Deze wordt afgenomen door het CBR(divisie CCV). Voor code 95 ziet het examentraject er als volgt uit:

Deel 1 : Verkeer en techniek

Deel 2 : Administratie

Deel 3 : Administratie(cases)

Praktijkexamen C

Praktijktoets en Toets besloten terrein of simulator

 

EXAMENVORM

Deel 1, 2 en 3 schriftelijk

Deel 1 en 2  (50 meerkeuzevragen)

Deel 3  (3 cases elk 15 gesloten vragen) 

DUUR:

examenonderdeel 1 en 2 elk 75 minuten. Slagingsnorm 80%

examenonderdeel 3(cases) 120 minuten. Slagingsnorm 75%

Geldigheid deel 1,2 en 3 is 2 jaar

Toelatingseis 17 jaar

HET PRAKTIJKEXAMEN:

Deze kunt u afleggen als u de theorieexamens deel 1 en deel 2 heeft behaald. Het theorie deel 3, de Praktische toets en de Toets besloten terrein of simulator mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd.

Praktijkexamens

Praktijk C duur 85 minuten en 3 jaar geldig.

Leeftijd minimaal 18 jaar.

Praktijktoets en Toets besloten terrein of simulator duur 30 minuten en 2 jaar geldig.

Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van bovenstaande examens en praktijktoetsen dan heeft u recht op afgifte van het rijbewijs C met code 95 (vakbekwaamheid).

  

OPLEIDINGSINFORMATIE.

Opleidingsduur       :  18 avonden, verspreid over 9 of 18 achtereenvolgende weken

Opleidingslocatie    :  Afhankelijk van aanmelding op locatie of in Haps/Boxmeer.

Deelnemers            : 7/12 personen.

Startdata               :  januari/mei/september.

Kosten per module 

  verkeer en techniek administratie en cases
opleiding € 475,- € 425,-
examen €  65,- € 140,-
lesmateriaal €  85,- €  50,-
TOTAAL€ 625,-€ 615,-

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Termijnbetaling is mogelijk

 

terug